Elektroniczno-mechaniczny depozytor kluczy Kaba jest przeznaczony do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania szczególnie ważnych kluczy, które nie powinny opuszczać obiektu, np. muzeum. Jako jedyne tego typu urządzenie w Polsce depozytor Kaba posiada Certyfikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego klasyfikujący go do przechowywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, do oznaczonych klauzulą „TAJNE” włącznie. Depozytor legitymuje się też badaniami na znak zgodności z CE.

Ważną cechą charakterystyczną depozytora kluczy Kaba jest także to, że różne typy stanowisk (fot. 1), maksymalnie 192, są zarządzane z jednej elektroniki. Daje to możliwość elastycznego budowania tzw. systemów mieszanych, w których obok siebie występują i gniazda kluczowe, i różnego typu skrytki depozytowe.

Najpierw Master Key
Jeśli w obiekcie jest mechaniczny system kontroli dostępu Master Key – w depozytorze mogą być przechowywane np. klucze główne i grupowe oraz klucze do pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (sale ekspozycyjne, archiwum, pracownie konserwatorskie, kasa itp.). Każde pobranie i zdeponowanie takiego klucza jest protokołowane: data, czas, numer użytkownika. Każdy klucz identyfikowany jest przy tym na dwa sposoby: mechaniczny – porzez swój kod, odwzorowany w cylindrze deponującym oraz elektroniczny – poprzez przyznane danemu użytkownikowi uprawnienia.

Ponadto, w przeciwieństwie do tzw. depozytorów zawieszkowych, w których – tak naprawdę – deponowane są właśnie zawieszki lub breloki, a nie klucze(!) – w urządzeniu Kaba każdy klucz jest zabezpieczony w taki sposób, iż niemożliwe jest odczytanie jego profilu i nacięć na grani roboczej przez osobę nieupoważnioną. Natomiast każda próba siłowego pobrania zdeponowanego klucza prowadzi do jego nieodwracalnego uszkodzenia. Dodatkowo, przy wyborze systemu „master”, trzeba pamiętać, żeby klucze systemowe były chronione w Polsce patentem. Bo tylko wtedy, w razie ich nieprawnionego skopiowania, mamy szanse dochodzić swoich racji na drodze prawnej.

Adres:  ul. A. H. Pustowójtówny 8, 20-706 Lublin

E-Mail: polak.tz@gmail.com

Tel/Fax:  +81 525 86 08,  +48 602 705 529

Pon-Pt: 9.00-17.00,
Sob: 9:00-12:00STRONA ZOSTALA WYLACZONA
Z POWODU BRAKU PLATNOSCI!