Depozytory kluczy, depozytory rurowe, skrzynki depozytowe

 

Depozytory kluczy służą do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania szczególnie
ważnych kluczy, które nie powinny opuszczać obiektu. Najczęściej dotyczy to kluczy działających
w systemie master key. Depozytory rurowe służą do przechowywania kluczy do sejfów. Skrzynki
depozytowe – do przechowywania np. kart magnetycznych, telefonów komórkowych, twardych
dysków itp.

Depozytor jest urządzeniem, w którym w sposób bezpieczny możemy zdeponować klucze zgodnie z
przyznanymi przez Administratora systemu uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników. Oznacza
to, że po zdeponowaniu klucza w urządzeniu, klucz ten będzie bezpieczny i odporny na wyjęcie go
metodami siłowymi oraz manipulacyjnymi przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Depozytory kluczy KABA, wyróżniają się wśród innych urządzeń przeznaczonych do deponowania
kluczy tym, że grań robocza klucza chroniona jest w sposób uniemożliwiający "odczytanie" jego nacięć
wzdłużnych (profil) oraz poprzecznych (kodu). Ponadto depozytor „sprawdza” zdeponowany kluc z więc
nie można „zdawać” innych niż oryginalnie przypisane dla danego gniazda klucze. Powszechnie
stosowane, zawieszkowe depozytory nie dają takiej pewności.

Powyższy system deponowania kluczy ma zastosowanie zarówno w depozytorach elektronicznych jak i
mechanicznych.

Ze względu na medium na podstawie którego możemy pobrać z depozytora dany klucz, depozytory
KABA dzielimy na:
   •    elektroniczne - medium w tym przypadku jest karta zbliżeniowa, PIN lub karta + PIN,
   •    mechaniczne - medium w tym przypadku jest klucz pozasystemowy (pobranie klucza
        systemowego musi poprzedzić włożenie do gniazda współpracującego z gniazdem klucza
        systemowego, odpowiedniego klucza osobistego użytkownika),

System deponowania kluczy w naszych depozytorach, uniemożliwia wykonanie wybranemu kluczowi
zdeponowanemu w depozytorze odcisku klucza czy zdjęcia fotograficznego nawet przez użytkowników
upoważnionych do pobierania innych kluczy z tego samego depozytora. W zasadniczy sposób wyróżnia
to depozytor KABA na tle innych producentów.

 

Depozytor kluczy DPE-C16S + DPD-D8.R8 + DPD-D8KD.Z2

Adres:  ul. A. H. Pustowójtówny 8, 20-706 Lublin

E-Mail: polak.tz@gmail.com

Tel/Fax:  +81 525 86 08,  +48 602 705 529

Pon-Pt: 9.00-17.00,
Sob: 9:00-12:00STRONA ZOSTALA WYLACZONA
Z POWODU BRAKU PLATNOSCI!