Systemy Master Key

 

System master key jest zintegrowanym
układem zamków i kluczy pozwalającym na
otwarcie właścicielowi systemu jednym
kluczem wszystkich pomieszczeń w
budynku. Pozostali użytkownicy mogą
otwierać wyłącznie te pomieszczenia, do
których przyznano im dostęp. Istnieją dwa
najważniejsze typy systemów master key:
system klucza centralnego i system zamka
centralnego. Najczęściej występują jednak
układy mieszane czyli połączony układ
klucza centralnego i zamka centralnego.

 

System klucza centralnego

System klucza centralnego to hierarchiczny układ kontroli dostępu polegający na tym, że klucze
wyższego rzędu otwierają drzwi podległych im pomieszczeń niższego rzędu. W klasycznym wariancie
tego systemu klucz centralny
otwiera wszystkie drzwi.
Natomiast klucze
indywidualne otwierają
wyłącznie jedne drzwi.

System klucza centralnego
stosowany jest najczęściej w
biurach, obiektach
użyteczności publicznej,
zakładach przemysłowych,
energetyce i gazownictwie. Klucz centralny znajduje się wtedy w posiadaniu właściciela, dyrektora oraz
w portierni w zaplombowanej szafce - jako klucz pożarowy, awaryjny. Dostęp jaki daje klucz centralny
pozwala na przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej. System klucza centralnego i kluczy
grupowych jest rozbudowaną wersją poprzedniego systemu polegającą na tym, że istnieje jeden lub
więcej stopni hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy do których oprócz indywidualnych kluczy są
przypisane klucze grupowe. Właścicielami kluczy grupowych są najczęściej kierownicy działów,
pracownicy serwisowi obsługujący wyznaczony rejon, sprzątaczki w hotelu otwierające jednym kluczem
przypisaną im część pomieszczeń.

 

System zamka centralnego

Ten system nie ma charakteru
hierarchicznego. Każdy użytkownik
systemu może otworzyć centralny zamek
oraz drzwi wejściowe do swojego
pomieszczenia. Nie ma jednak
możliwości aby użytkownik otworzył
swoim kluczem drzwi sąsiada. Z tego
typu systemem najczęściej można się
spotkać w wspólnotach mieszkaniowych
gdzie wszyscy jednym kluczem otwierają
drzwi wejściowe do budynku, wejście do
garażu, śmietnika. Indywidualnie jednak
każdy ma dostęp do takich pomieszczeń
jak mieszkanie, skrzynka na listy, własna
piwnica czy drzwi garażowe.

 

Adres:  ul. A. H. Pustowójtówny 8, 20-706 Lublin

E-Mail: polak.tz@gmail.com

Tel/Fax:  +81 525 86 08,  +48 602 705 529

Pon-Pt: 9.00-17.00,
Sob: 9:00-12:00STRONA ZOSTALA WYLACZONA
Z POWODU BRAKU PLATNOSCI!